Az En
Home Contact Phone Home
background

2016-CI İLİN YANVAR-DEKABR AYLARINDA BİNƏQƏDİ RAYONUNUN SOSİAL, İQTİSADİ İNKİŞAFININ MAKROİQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ