Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

2015

İşçilərin sayı və əmək haqqı

2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Binəqədi rayonu üzrə siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1698 nəfər azalaraq 43214 nəfər olmuşdur. 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 0,5 faiz azalaraq 408,6 manat olmuşdur. 2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları üzrə işçilərin orta sayı və işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsinin dəyişməsi rayon üzrə aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:
 
 
İşçilərin orta sayı-cəmi (nəfərlə)
Orta aylıq əmək haqqı (manat)
 
2015-ci ilin
yanvar-noyabr
aylarında
2014-cü ilin
yanvar-
noyabr aylarında
2015-ci ilin
yanvar-noyabr aylarında
2014-cü ilin
yanvar-
noyabr aylarında
Binəqədi rayonu üzrə - cəmi
43214
44912
408,6
410,5

Yeni iş yerləri 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial, iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” qəbul edildikdən ötən dövr ərzində bölgələrin tarazlı inkişafına və iqtisadi potensialının səmərəli istifadəsinə yönəlmiş tədbirlərin icra olunması davam etdirilmiş, regionların müxtəlif makroiqtisadi göstəricilər üzrə xüsusi çəkisi artmış, bölgələrdə sahibkarların və iş adamlarının fəaliyyəti üçün əlverişli mühit formalaşdırılaraq yeni istehsal və emal müəssisələri yaradılmış, ənənəvi məşğulluq sahələri bərpa olunaraq yeni iş yerləri açılmışdır. 2015-ci ilin IV rübündə 1098 yeni iş yerləri açılmışdır. Onlardan hamısı daimi yerlərdir.

             2015-ci ilin IV rübündə yeni açılmış iş yerləri aşağıdakı kimidir:

Yeni açılmış iş yerlərinin sayı
o cümlədən:
Yeni yaradılmış müəssisə və təşki-latlarda
Mövcud müəssisə və təşkilatlarda
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda
Fiziki şəxslərdə
Digər tədbirlər üzrə
1098
74
150
3
871
-
 
2015-ci ilin IV rübündə açılan iş yerləri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 72,9 faiz təşkil etmişdir. 2009-cu ilin yanvarın 1-dən 2016-cı ilin yanvar ayının 1-i vəziyyətinə qədər olan dövr ərzində cəmi 30258 yeni iş yerləri açılmışdır. Onlardan hamısı daimi iş yerləridir.

Binəqədi rayonu 2009-cu il yanvarın 1-dən 2016-cı il yanvarın 1-dək yeni açılmış iş yerləri

 
Yekun
2009-cu il
2010-cu il
2011-ci il
Cəmi
ondan daimi
Cəmi
ondan daimi
Cəmi
ondan daimi
Cəmi
Ondan daimi
C ə m i
30258
30258
2955
2955
2291
2291
4240
4240
Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda
3496
3496
326
326
134
134
492
492
Mövcud müəssisə və təşkilatda
6530
6530
681
681
594
594
372
372
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşki-latlarda
727
727
70
70
56
56
44
44
Fiziki şəxslərdə
19505
19505
1878
1878
1507
1507
3332
3332
...ardı...
 
2012-ci il
2013-ci il
2014-cü il
2015-ci il 12 ay
2015-ci il IV rüb
Cəmi
Cəmi
Cəmi
Ondan daimi
Cəmi
Ondan daimi
Cəmi
Ondan daimi
Cəmi
Ondan daimi
C ə m i
5399
5399
4631
4631
6226
6226
4516
4516
1098
1098
Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda
512
512
694
694
745
745
593
593
74
74
Mövcud müəssisə və təşkilatlarda
1698
1698
912
912
1647
1647
626
626
150
150
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda
369
369
18
18
130
130
40
40
3
3
Fiziki şəxslərdə
2820
2820
3007
3007
3704
3704
3257
3257
871
871

 

Keçidlər