Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

2017-ci ilin birinci rübü

YENİ  İŞ  YERLƏRİ 
 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial, iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” qəbul edildikdən ötən dövr ərzində bölgələrin tarazlı inkişafına və iqtisadi potensialının səmərəli istifadəsinə yönəlmiş tədbirlərin icra olunması davam etdirilmiş, regionların müxtəlif makroiqtisadi göstəricilər üzrə xüsusi çəkisi artmış, bölgələrdə sahibkarların və iş adamlarının fəaliyyəti üçün əlverişli mühit formalaşdırılaraq yeni istehsal və emal müəssisələri yaradılmış, ənənəvi məşğulluq sahələri bərpa olunaraq yeni iş yerləri açılmışdır.
2017-ci ilin I rübündə 2888 yeni  iş yerləri açılmışdır. Onlardan hamısı daimi iş yerləridir.
 
2017-ci ilin I rübündə yeni  açılmış iş yerləri aşağıdakı kimidir:
 
Yeni açılmış iş yerlərinin sayı
o cümlədən
Yeni
yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda
Mövcud müəssisə və təşkilatlarda
Fəaliyyəti
bərpa edilmiş
müəssisə və təşkilatlarda
Fiziki
şəxslərdə
Digər tədbirlər üzrə
2888
99
1387
8
1394

-

 2017-ci ilin I rübündə açılan iş yerləri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 83,8 faiz artmışdır.

 
 


 Binəqədi rayonu 2017-ci ilin yanvar-mart aylarında yeni açılmış daimi iş yerləri (faizlə)

Yeni açılmış iş yerləri

 
Yekun
2015-ci il
2016-cı il
Cəmi
ondan daimi
Cəmi
ondan daimi
Cəmi
ondan daimi
C ə m i
13432
13432
4516
4516
6028
6028
Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda
 
1527
 
1527
 
593
 
593
 
835
 
835
Mövcud müəssisə və təşkilatda
 
3792
 
3792
 
626
 
626
 
1779
 
1779
Fəaliyyəti bərpa edil-miş müəssisə və təşkilatlarda
 
92
 
92
 
40
 
40
 
44
 
44
Fiziki şəxslərdə
8021
8021
3257
3257
3370
3370
                                                                  

                                                                                  ...ardı...

 
2017-ci il 
2017-ci il I rüb
 
Cəmi
Ondan daimi
 
Cəmi
Ondan daimi
C ə m i
2888
2888
2888
2888
Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda
 
99
 
99
 
99
 
99
Mövcud müəssisə və təşkilatlarda
1387
1387
1387
1387
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda
 
8
 
8
 
8
 
8
Fiziki şəxslərdə
1394
1394
1394
1394

 

Keçidlər