Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

2017-ci ilin ikinci rübü

YENİ  İŞ  YERLƏRİ 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial, iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” qəbul edildikdən ötən dövr ərzində bölgələrin tarazlı inkişafına və iqtisadi potensialının səmərəli istifadəsinə yönəlmiş tədbirlərin icra olunması davam etdirilmiş, regionların müxtəlif makroiqtisadi göstəricilər üzrə xüsusi çəkisi artmış, bölgələrdə sahibkarların və iş adamlarının fəaliyyəti üçün əlverişli mühit formalaşdırılaraq yeni istehsal və emal müəssisələri yaradılmış, ənənəvi məşğulluq sahələri bərpa olunaraq yeni iş yerləri açılmışdır.
2017-ci ilin II rübündə 2578 yeni  iş yerləri açılmışdır. Onlardan hamısı daimi iş yerləridir.
 
2017-ci ilin II rübündə yeni  açılmış iş yerləri aşağıdakı kimidir:
 
Yeni açılmış iş yerlərinin sayı
O cümlədən
Yeni yara-dılmış müəssisə və təşkilatlarda
Mövcud müəssisə və təşkilatlarda
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəs-sisə və təş-kilatlarda
Fiziki şəxslərdə
Digər tədbirlər üzrə
2578
439
749
35
1355
-
 
 Binəqədi rayonu 2017-ci ilin aprel-iyun aylarında yeni açılmış daimi iş yerləri (faizlə)
      
 
2017-ci il II rüb
 
Cəmi
Ondan daimi
C ə m i
2578
2578
Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda
439
439
Mövcud müəssisə və təşkilatlarda
749
749
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda
35
35
Fiziki şəxslərdə
1355
1355
                             
                                               Yeni açılmış iş yerlərinin iqtisadi fəaliyyət növlərinə görə bölgüsü                                                                                                                                 
B
Mədənçıxarma sənayesi
18
C
Emal sənayesi
143
F
Tikinti
673
J
İnformasiya və rabitə
10

 

Keçidlər