Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

2017-ci ilin üçüncü rübü

 
YENİ  İŞ  YERLƏRİ 
 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial, iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” qəbul edildikdən ötən dövr ərzində bölgələrin tarazlı inkişafına və iqtisadi potensialının səmərəli istifadəsinə yönəlmiş tədbirlərin icra olunması davam etdirilmiş, regionların müxtəlif makroiqtisadi göstəricilər üzrə xüsusi çəkisi artmış, bölgələrdə sahibkarların və iş adamlarının fəaliyyəti üçün əlverişli mühit formalaşdırılaraq yeni istehsal və emal müəssisələri yaradılmış, ənənəvi məşğulluq sahələri bərpa olunaraq yeni iş yerləri açılmışdır.
2017-ci ilin III rübündə 1685 yeni  iş yerləri açılmışdır. Onlardan hamısı daimi iş yerləridir.
2017-ci ilin III rübündə yeni  açılmış iş yerləri aşağıdakı kimidir:
 
Yeni açılmış iş yerlərinin sayı
O cümlədən
Yeni
yaradılmış müəssisə və
təşkilatlarda
Mövcud müəssisə və təşkilat-larda
Fəaliyyəti bərpa
edilmiş müəssisə və təşkilatlarda
Fiziki şəxslərdə
Digər tədbirlər üzrə
1685
133
424
70
1058
-
 
2017-ci ilin III rübündə açılan iş yerləri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 50,3 faiz artmışdır.

Binəqədi rayonu 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında yeni açılmış daimi iş yerləri (faizlə)

Yeni açılmış iş yerləri
 
 
Yekun
2015-ci il
2016-cı il
Cəmi
ondan daimi
Cəmi
ondan daimi
Cəmi
ondan daimi
C ə m i
17695
17695
4516
4516
6028
6028
Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda
2099
2099
593
593
835
835
Mövcud müəssisə və təşkilatda
4965
4965
626
626
1779
1779
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşki-latlarda
197
197
40
40
44
44
Fiziki şəxslərdə
10434
10434
3257
3257
3370
3370
                                                                               
 
2017-ci il  
2017-ci il I rüb
 
Cəmi
Ondan daimi
 
Cəmi
Ondan daimi
C ə m i
7151
7151
2888
2888
Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda
671
671
99
99
Mövcud müəssisə və təşkilatlarda
2560
2560
1387
1387
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda
113
113
8
8
Fiziki şəxslərdə
3807
3807
1394
1394
      
 
2017-ci il II rüb
2017-ci il III rüb
Cəmi
Ondan daimi
Cəmi
Ondan daimi
C ə m i
2578
2578
1685
1685
Yeni yaradılmış müəssisə və
təşkilatlarda
439
439
133
133
Mövcud müəssisə və təşkilatlarda
749
749
424
424
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda
35
35
70
70
Fiziki şəxslərdə
1355
1355
1058
1058
 
Keçidlər