Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

2017

 

YENİ  İŞ  YERLƏRİ 

 

     “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial, iqtisadi inkişafı

Dövlət Proqramı” qəbul edildikdən ötən dövr ərzində bölgələrin tarazlı inkişafına və iqtisadi potensialının səmərəli istifadəsinə yönəlmiş tədbirlərin icra olunması davam etdirilmiş, regionların müxtəlif makroiqtisadi göstəricilər üzrə xüsusi çəkisi artmış, bölgələrdə sahibkarların və iş adamlarının fəaliyyəti üçün əlverişli mühit formalaşdırılaraq yeni istehsal və emal müəssisələri yaradılmış, ənənəvi məşğulluq sahələri bərpa olunaraq yeni iş yerləri açılmışdır.

     2017-ci ilin IV rübündə 1725 yeni  iş yerləri açılmışdır. Onlardan hamısı daimi iş yerləridir.

2017-ci ilin IV rübündə yeni  açılmış iş yerləri aşağıdakı kimidir:

Yeni açılmış iş yerlərinin sayı

O cümlədən

Yeni yara-dılmış müəs-sisə və təşki-latlarda

Mövcud müəssisə və təşkilat-larda

Fəaliyyəti bərpa edil-miş müəs-sisə və təş-kilatlarda

Fiziki şəxslərdə

Digər tədbirlər üzrə

1725

292

360

4

1069

-

 

 2017-ci ilin IV rübündə açılan iş yerləri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16,0 faiz artmışdır.

 Binəqədi rayonu 2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarında yeni açılmış daimi iş yerləri (faizlə)

Yeni açılmış iş yerləri

 

 

Yekun

2015-ci il

2016-cı il

Cəmi

ondan daimi

Cəmi

ondan daimi

Cəmi

ondan daimi

C ə m i

19420

19420

4516

4516

6028

6028

Yeni yaradılmış müəs-sisə və təşkilatlarda

 

2391

 

2391

 

593

 

593

 

835

 

835

Mövcud müəssisə və təşkilatda

 

5325

 

5325

 

626

 

626

 

1779

 

1779

Fəaliyyəti bərpa edil-miş müəssisə və təşki-latlarda

 

201

 

201

 

40

 

40

 

44

 

44

Fiziki şəxslərdə

11503

11503

3257

3257

3370

3370

 

                                  

                                                                                 

 

2017-ci il  

2017-ci il I rüb

 

Cəmi

Ondan daimi

 

Cəmi

Ondan daimi

C ə m i

8876

8876

2888

2888

Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda

963

963

99

99

Mövcud müəssisə və təşkilatlarda

2920

2920

1387

1387

Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda

 

117

 

117

 

8

 

8

Fiziki şəxslərdə

4876

4876

1394

1394

 

 

      

 

2017-ci il II rüb

2017-ci il III rüb

 

Cəmi

Ondan daimi

 

Cəmi

Ondan daimi

C ə m i

2578

2578

1685

1685

Yeni yaradılmış müəssisə və

təşkilatlarda

 

439

 

439

 

133

 

133

Mövcud müəssisə və təşkilatlarda

749

749

424

424

Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda

 

35

 

35

 

70

 

70

Fiziki şəxslərdə

1355

1355

1058

1058

 

                             

 

 

2017-ci il IV rüb

 

 

Cəmi

Ondan daimi

 

 

C ə m i

1725

1725

 

 

Yeni yaradılmış müəssisə və

təşkilatlarda

 

292

 

292

 

 

Mövcud müəssisə və təşkilatlarda

360

360

 

 

Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda

 

4

 

4

 

 

Fiziki şəxslərdə

1069

1069

 

 

 

 

 

 

Keçidlər